LÄHELLÄ IHMISTÄ - PUVA-Tulkkauspalvelut

PUVA-Tulkkauspalvelut tarjoaa puhevammaisten yksilöllistä tulkkauspalvelua. Periaatteena kunnioittava asiakkuus ja asiakkaan kommunikoinnin tarpeiden yksilöllistäminen. Luotettavuus, rehellisyys ja rohkeus ovat toimintamme kulmakiviä. Arvoihin ei kompastuta, vaan ne ovat palveluidemme kivijalka. Noudatamme työssämme ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Kun tulkkausta tarvitaan vamman tai sairauden takia, niin PUVA-Tulkkauspalvelut ovat käytettävissänne.

 

PUVAN AMMATTILAISET

Carita Pirttijoki - Yrittäjä ja puhevammaisten tulkki

Puhevammaisten tulkkaus, ohjaus ja asiantuntijapalvelu Pirkanmaan alueella. Puhevammaisten tulkkina vuodesta 2006, Erikoisammattitutkinto 2007.

Työskentely vaikeasti vammaisten henkilöiden kanssa vuodesta 1996.

PUVA - Tulkkauspalvelut vuodesta 2009.

Kelan tulkkauspalvelun sopimuskumppani.

Tulkkausmenetelmät, joita käytän: Yksittäiset kuvat, selkokieli, kansiokommunikointi, sormiaakkoset, tukiviittomat, katsekommunikaatio, piirtäminen, eleiden, ilmeiden äänenpainon sekä ääntelyn tulkitseminen, kirjoittaminen esim. aakkostaulun tai kommunikointilaitteen avulla, erilaiset kommunikointisovellukset kuten GoTalk NOW, Grid2, Taike-Tauluso.

 Carita Pirttijoki
Yrittäjä ja puhevammaisten tulkki
PUVA - Tulkkauspalvelut

 

Jaana Mäkinen - puhevammaisten tulkki

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa.

2018 PUVA-Tulkkauspalvelut saa vahvistuksekseen kuvakommunikoinnin rautaisen ammattilaisen - puhevammaisten tulkki Jaana Mäkisen.

Erikoisosaamisalueena henkilökohtaisen kuvakommunikointi materiaalin valmistus. PCS-kuvilla tehtävät kommunikointikansiot, toimintataulut, toiminnan ohjaukseen liittyvät irto- sekä kuvasarjat. iPadiin asennettavat kommunikointiohjelmat esim. GoTalk NOW. Edellämainittujen suunnittelu, rakentaminen ja päivitys. Erilaisten tietokonepohjaisten kuvaohjelmien käyttö esim. Boardmaker ja Grid2.

Jaana ei tee Kelan tulkkauspalvelua vaan keskittyy luovaan toimintaan kuvien parissa.

Otamme vastaan myös uusia kuvakommunikoinnin haasteita - ole yhteydessä - annetaan kuvien kertoa.

 Jaana Mäkinen
Puhevammaisten tulkki
PUVA - Tulkkauspalvelut

 

Noudatamme puhevammaisten tulkin eettisiä ohjeita

Eettiset ohjeet - Suomen Puhevammaisten Tulkit ry

 


 

Ole rohkeasti yhteydessä meihin

Yhteystiedot